PDA

View Full Version : لبنان يا وطن الدروسأحمد قاسم
21-08-2006, 11:51 PM
السلام عليكم و رحمة الله،
هذه أول مشاركاتي عندكم و أرجو أن تحظى بقبولكم :

لبنان يا وطن الدروس<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->لبنان يا نبع المحبّة و الكرامة في النفوس<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->لبنان حتّاما تلقّننا الدروس<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->و دروسنا اندثرت فأصبحنا التيوس<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->و خرافنا أبت الصراخ<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->و خرافنا ظلّت تقطّعها الفؤوس<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->و رؤوسها... أين الرؤوس؟<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->و جلودها... أين الجلود؟<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->قُلعت و ما بقيت تعود<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->و بقيتمو أنتم<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->أحبّاء الصمود<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->في كل أوقات العناء ترددون<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->عائدون<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->سنعود<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec--><!--fontc--><!--/fontc-->
<!--fonto:Arial--><!--/fonto--><!--sizeo:4--><!--/sizeo--><!--coloro:#cc0000--><!--/coloro-->سنعود