PDA

View Full Version : قصيدة راحل بمتاع اليأس على راحلة الأملأبو رفاعة
22-09-2004, 11:20 PM
<TABLE dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 4px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT-WIDTH: 4px; FONT-SIZE: medium; BORDER-LEFT-COLOR: gray; BACKGROUND-IMAGE: url(none); BORDER-BOTTOM-WIDTH: 4px; BORDER-BOTTOM-COLOR: gray; COLOR: purple; BORDER-TOP-COLOR: gray; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-WIDTH: 4px; BORDER-RIGHT-COLOR: gray" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
في تربة بين اليأس والأمل سقيت بذرة هذه القصيدة فكبرت ونمت متأرجحة الشعور:

جارت بهـذا الكـون آهاتـي*****واستوحشت من كنهـه ذاتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
ومضت حياتـي كلهـا أمـل*****ما نلت منها بعـض غاياتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
أبصرت في كل الدروب ولـم*****ألمـحْ بهـا إلاكِ مأسـاتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
فالحـظ يـوم رأى مجاملتـي*****أهدى مـن الأشـواك باقـاتِ
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
أنا يا نجوم الليـل يـا غلسـاً*****يـا وحـدة تقتـات أشتاتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
أنا يا سـؤالا بـات يسهدنـي*****ضاقت بـه ذرعـا إجاباتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
ويقول هل أدركت مـن ظفـرٍ*****أم تهت في أرض المتاهـات؟!
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
أنا إن سعيت بحيرتـي قدمـاً*****فلأنـنـي أشـتـاق لـلآتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
ولأنني أحسسـت فـي خلـدي*****أن الجـوى يمشـي لميقـاتِ
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
ولأنـه بعـد الظـلام سـتـأ*****تي الشمس تقتل ليلـيَ العاتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
أحيـا ليـومٍ قـد روى خبـراً*****أنـي سأرفـع فيـه راياتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
دنيـا البِلـى نادتـكِ أسئلتـي*****هل من شبيـه لـي وأناتـي؟!
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
جرعْتِني صاب الهمـوم فـلا*****تُبقي من التعذيب, بـل هاتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
فإذا قضيـتِ علـيَّ فارتقبـي*****صوتـاً يـردد فيـكِ أبياتـي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
صوتـاً شجيـا باكيـاً أسفـاً*****حيث انتهت في الشعر صولاتي
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>
ليقول خير الناس مـن خَلَفـي*****نعم القصيـدُ قصيـدُ أمـواتِ
</TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 15px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; COLOR: purple; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Simplified Arabic,simplified arabic,tahoma,ms sans serif,verdana,arial,helvetica" vAlign=center noWrap align=middle>


أخوكم:أبو رفاعة

حمــد
</TD></TR></TBODY></TABLE>

رمق !
22-09-2004, 11:40 PM
على كرسي الاعتراف، اربط حزام الأمان هيّا واصدقني القول :
ألم تخالل الحزن بعدُ ؟! ألم يتوطن القلب الصغير على الهم وأمسى لا يطيق فراقه ؟!

استدعتْ حروفكَ من سراديب ذاكرتي هذا البيت حين قرأتك :
صحبتُ الهمَّ حتى خلتُ أني ** بدون الهم لا أستطيع صبراً !

وصدق القائل :
( ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ) !

( أبو رفاعة )
قصيدة تفرض نفسها، وتنحني لها أقلامنا تجلة واستحسانا
لو كنا نعلم أن الحزن يستنفر منك كل هذا الإبداع لرجونا أن يستمر، وبهذا تكون قد جنيت على نفسك )k
أعجبتني، لا كبا بك قلمك


: رمق :

أبو رفاعة
24-09-2004, 10:21 AM
رمق...

إطلالتك هنا كانت رائعة...

شكراً لك...

سمو المشاعر
24-09-2004, 02:09 PM
حزن قابع في الأعماق وكانت من ثماره هذه الأبيات الحزينة التي أبدعها صدق الألم وصدق الإحساس .
أحسنت أخي لك مني كل التقدير.
سمو المشاعر.

أبو رفاعة
25-09-2004, 09:15 PM
سمو المشاعر


لقد كانت مشاعرك جداً سامية...

أشكرك...